بستن پنجره انتظار

پایلوت تصفیه پساب شیمیایی پتروشیمی کارون

پایلوت تصفیه پساب شیمیایی پتروشیمی کارون

پتروشیمی کارون

ورودی: پساب شیمیایی با COD=60000

سامانه های نصب شده:

پس از انجام فرایند آزمایشگاهی و مطالعات و بهینه سازی برای کمترین هزینه

پایلوت 500 لیتر بر ساعت نصب شد که شامل موارد زیر است:

  • اکسیداسیون پیشرفته (Advaned oxidation)
  • DAF
  • منعقدسازی
  • فیلترکربن
  • ازن زنی
  • اولترافیلتراسیون

همراه با اتوماسیون کامل

 

 

 

عضویت در خبرنامه

| 03195010820-21 | 03195010822

http://www.tukaparsian.ir

info@tukaparsian.ir

03195010820

دفتر مرکزی: اصفهان، میدان استقلال، بعد از پلیس راه سابق، کیلومتر 1(یک) بزرگراه آزادگان- شاهین شهر ، شرکت توکا پارسیان پیشرو

دفتر پژوهشی: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی تحقیقاتی