بستن پنجره انتظار

سیستم اولترافیلتراسیون برای شهرک صنعتی بوشهر

سیستم اولترافیلتراسیون برای شهرک صنعتی بوشهر

محل: شهرک صنعتی بوشهر2

ظرفیت: 8 لیتر بر ثانیه

پروژه: طراحی، ساخت و اجرای سامانه اولترافیلتراسیون(UF)

کاربری: پیش تصفیه واحد اسمز معکوس

 

عضویت در خبرنامه

| 03195010820-21 | 03195010822

http://www.tukaparsian.ir

info@tukaparsian.ir

03195010820

دفتر مرکزی: اصفهان، میدان استقلال، بعد از پلیس راه سابق، کیلومتر 1(یک) بزرگراه آزادگان- شاهین شهر ، شرکت توکا پارسیان پیشرو

دفتر پژوهشی: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی تحقیقاتی