بستن پنجره انتظار

سامانه فیلتراسیون شن و کربن شرکت پارس دکور

سامانه فیلتراسیون شن و کربن شرکت پارس دکور

شرکت پارس دکور

ظرفیت 250 مترمکعب در روز

سیستم تصفیه شنی و کربنی

جهت رسیدن به استاندارد های محیط زیست

 

 

عضویت در خبرنامه

| 03195010820-21 | 03195010822

http://www.tukaparsian.ir

info@tukaparsian.ir

03195010820

دفتر مرکزی: اصفهان، میدان استقلال، بعد از پلیس راه سابق، کیلومتر 1(یک) بزرگراه آزادگان- شاهین شهر ، شرکت توکا پارسیان پیشرو

دفتر پژوهشی: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی تحقیقاتی